Yngre Danske Akutmedicinere – YDAM

Yngre Danske Akutmedicinere, YDAM, blev stiftet april 2018.

Den konstituerede bestyrelse består af følgende medlemmer:

  • Marie Jessen (formand)
    ydam@dasem.dk
  • Emil Iversen (næstformand)
  • Julie Mackenhauer (kasserer)
  • Peter Thomsen
  • Danny Yu
  • Birgit Falck Reicke

Vi ønsker at varetage yngre akutmedicineres faglige interesser, herunder uddannelse, kurser, arbejdsmiljø. work-life, forskning, udveksling, karrierevejledning, organisering mv

Følg os her: https://www.facebook.com/YngreAkutmedicinere/

VIL DU VÆRE MEDLEM?

På generalforsamlingen 2018 blev det vedtaget, at medlemsskab koster 200 kr/år. Vi arbejder i øjeblikket på en løsning for indmeldelse via Lægeforeningen.

På kommende generalforsamling i DASEM (2019) vil YDAM foreslå at medlemmer af YDAM kan få kontingentnedsættelse på 200 kr i DASEM, såfremt med er medlem af begge foreninger.

Vedtægter

YDAM_Vedtægter

Klik her for at hente vedtægterne som pdf