Udlejning/fremleje

Ved udlejning / fremleje af lejlighed i EF Hvidovrevang, skal formularen nederst på denne side benyttes.

Du skal bruge dit lejligheds nr., der står på alle breve fra DEAS til at lave registreringen.

Bestyrelsen fremsender formular til DEAS for registrering, og bekræfter med en mail at udlejning er godkendt.

Meddelelse om udlejning af lejlighed

I forbindelse med fremleje af lejlighed skal bestyrelsen have besked om dette. dette kan ske ved at udfylde nedenstående formular som bestyrelsen så godkender og indsender til vores administrator for arkivering.

Når man laver aftale om udlejning skal man sikre at:

  • lejer er bekendt med ejerforeningens ordensreglement og øvrige regler
  • ejer har oplysningspligt vedrørende egen adresse og telefonnummer, også ved ændring af disse, til ejerforeningens bestyrelse.
  • ejer har oplysningspligt om navn/navne på lejerne, også ved ændring af lejere.
  • ejer hæfter overfor ejerforeningen, ved lejers misrøgt eller adfærd, der indebærer gener samt eventuelle udgifter til afhjælpning af samme.
  • lejelovens bestemmelser, vedrørende antal personer i forhold til lejlighedens kvadratmeter og antal rum i lejligheden er gældende.
  • bestyrelsen til enhver tid kan forlange ophør af udlejningen af lejligheden, hvis ejerforeningens vedtægter, ordensreglement m.v. ikke overholdes af lejerne.