Udendørsfaciliteter

EF Hvidovrevang har store græsarealer rundt om bebyggelsen samt borde og bænke og grillfaciliteter. Disse kan benyttes af alle beboerne efter “først-til-mølle” princippet. Borde eller grill kan ikke reserveres på forhånd.

På de grønne arealer er det ikke tilladt at plante planter, indhegne eller på anden måde give indtryk af privat brugsret. Hvis der ønskes små mere private kroge, skal disse godkendes af bestyrelsen. Disse kroge, skal vedligeholdes og holde i en sådan stand at viceværten kan godkende den. Hvis dette ikke kan efterleves, vil området bliver indkrævet igen til de øvrige arealer.

Det vores vision at skabe synergi imellem høj biodiversitet og høj livskvalitet for beboerne i vores ejerforening. Vores grønne byrum skal dermed øge biodiversiteten, og give oplevelsesmæssig og funktionel værdi for beboerne.

De grundlæggende ting

  • Størrelsen for de grønne arealer bibeholdes eller forøges
  • Der bruges ikke gift på ejendommen
  • Når der fældes et træ eller lignende, bliver der plantet nyt og tilsvarende
  • Der vælges fortrinsvis blomstrende og hjemmehørende arter, der er gode for bier, sommerfugle og insekter, når der plantes
  • Egne materialer, fx fældede træer og afklip, kan bruges på ejendommen – det giver næring til dyr, svampe og planter
  • Der gives plads til leg og ophold i de grønne områder
  • Samarbejde med Københavns- og Hvidovre kommune om naturgenopretning af Harrestrup Å