Hvorfor skal jeg indsende min artikel til Dansk Tidsskrift for Akutmedicin?

Formålet med tidsskriftet er vidensdeling på akutområde med ønske om at understøtte den faglige, kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet.

Som forsker, kliniker og projektleder er det vigtigt at dele vigtige fund internationalt. Vidensdeling lokalt/nationalt med de klinikere,
som arbejder med problemstillingen hver eneste dag, har dog også betydning for udbredelsen og anvendelsen af resultaterne.

Vi opfordrer alle med gode projekter indenfor tidsskriftets fokusområder til at indsende en artikel til tidsskriftet.
Se eksempler på, hvilke artikeltyper der kunne henvende dig til dig nedenfor:

Fx. for veletablerede forskere:
– Danske resumeer af originalartikler
– Resume af afhandlinger (ph.d./doctor)
Fx. for mindre forskningsprojekter og kvalitetsprojekter
– Statusartikler
– Kvalitet og udvikling
Fx. for kommende/nystartede forskere
– Protokolartikler
Fx. for klinikere
– Kliniske retningslinjer
– Case reports

 

Med andet anden udgivelsen overgår Dansk Tidsskrift for Akutmedicin nu til løbende udgivelser.

Men grundet overgang til nyt it-system er der først muligt at submitte fra d. 3/7-2018. 

 


Alle bidrag til Dansk Tidsskrift for Akutmedicin indsendes via http://www.tidsskrift.dk/akut/. Al upload af dokumenter og kommunikation omkring manuskripter foregår via vores submission-system. Man orienteres løbende om processen via den mail, som man som forfatter har knyttet til sin ”profil” i vores submission-system. Der forefindes en guide til oprettelse af bruger på hjemmesiden her.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte sekretariatet på mail tidsskrift@akutmedicin.dk.

Du kan læse en detaljeret vejledning til forfattere her.


Formål

Dansk Tidsskrift for Akutmedicin er et dansk tidsskrift. Tidsskriftet skal være platform for akutmedicinsk vidensdeling og udvikling.

Formålet med Tidsskrift for Akutmedicin er:

 1. at være online open-access platform for vidensdeling på akutområdet
 2.  at understøtte den faglige, kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet

Målgruppe

Målgruppen for Tidsskrift for Akutmedicin er sundhedsprofessionelle med interesse for akutområdet

Artikeltyper

Artikeltyper der modtages til vurdering mhp. udgivelse:

 • Ledere
 • Danske resumeer af originalartikler
 • Statusartikler
 • Kvalitet og udviklingsartikler
 • Resume af afhandlinger
 • Kliniske retningslinjer
 • Protokolartikler
 • Case reports

Emner

Emner der bl.a. behandles i Dansk Tidsskrift for Akutmedicin:

 • Visitation, modtagelse, differentialdiagnostik, klinisk beslutningstagning, behandling
 • Kommunikation, patienttilfredshed, patientsikkerhed
 • Patientforløb, snitfalder, tværsektorielt og tværfagligt arbejde
 • Kvalitet, implementering, organisering, udvikling
 • Uddannelse og supervision

Organisation

Tidsskriftet er forankret under Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA). Organiseringen af tidsskriftet er opdelt i en etableringsfase og en driftsfase.

Projektmidlerne er givet til Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM). Projektledelsen udgår herfra, ligesom økonomien administreres via DASEMs kasserer. DAENA udpeger to repræsentanter til den redaktion der fungerer i etableringsfasen. Efter overgang til drift nedlægges projektledelsen. DAENA indgår på lige fod med DASEM i redaktionen og kan udpege medlemmer til den faglige følgegruppe.

Projektledelsen udarbejder vedtægter og forretningsorden for Tidsskriftet- Vedtægter og forretningsorden godkendes af den faglige følgegruppe, DASEM og DAENA.

Faglig følgegruppe

Der er udpeget en faglig følgegruppe (advisory board) med repræsentanter fra DASEM og DAENA samt faglige, akademiske og organisatoriske ledere:

 • Hans Kirkegaard (Professor AU)
 • Erika Christensen (Professor AAU)
 • Lars Rasmussen (Professor KU)
 • Christian Backer-Mogensen (Forskningsansvarlig overlæge Aabenraa)
 • Jette Møller Ahrensberg (Forskningsansvarlig overlæge Aarhus)
 • Peter Hallas (Forskningsansvarlig overlæge Køge)
 • Finn Erland Nielsen (Forskningsansvarlig overlæge Slagelse)
 • Thomas Andersen Schmidt (Forskningsansvarlig overlæge Holbæk)
 • Ole Mølgaard (Ledende overlæge Aarhus)
 • Birgitte Nybo (Ledende overlæge Bispebjerg)
 • Hanne Arildsen (kursusleder på akutuddannelsen RM/RN)
 • Annette Jakobsen (DAENA/ kursusleder på akutuddannelsen RM/RN)
 • Karin Dam Eikhof (DAENA/Klinisk sygeplejespecialist AAU)
 • Karin Bundgaard Mikkelsen (DAENA, post.doc. Aalborg),
 • Nikolaj Raaber (DASEM)
 • Christian Skjærbæk (DASEM, Ledende overlæge Randers)

Sponsor

Dansk Tidsskrift for Akutmedicin er blevet udviklet med støtte fra TrygFonden