Tematiske undervisere

Emilie Bjørløw Møller

Emilie er ejer af SEOP og pædagogisk leder. Desuden fungerer Emilie som underviser og studievejleder. Det er Emilie der er hovedansvarlig for uddannelsen. Som pædagogisk leder, er det Emilie, der tager sig af de studerendes eventuelle udfordringer undervejs i uddannelsen og for hvordan undervisningens pædagogiske aspekter udfoldes. Derudover er Emilie overordnet ansvarlig for administration og økonomi på SEOP.

Emilie er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har arbejdet indenfor dette fag i adskillige år. Både som sygeplejerske, men også som underviser. Senere tog Emilie en uddannelse til psykoterapeut og har nu i mange år arbejdet dels som psykoterapeut og dels med undervisning af psykoterapeuter. Igennem årerne er det blevet til flere terapeutiske uddannelser og Emilie er således uddannet indenfor oplevelsesorienteret psykoterapi, sexologi, neuroaffektiv psykoterapi og eksistentiel psykoterapi.

Emilie har ledet og undervist på psykoterapeutiske uddannelser i flere år og har med SEOP skabt en uddannelse med fokus på nærvær og kvalitet.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Jette Lyager

Uddannelsesmæssig baggrund:
Socialrådgiver.

3 års psykoterapeutisk uddannelse og 3 års overbygning på Hildebrandinstituttet.dk i analyse og behandling af seksuelle overgreb og andre alvorlige omsorgssvigt.

Certificeret Somatic Experiencing Practitioner. En 3-årig uddannelse i Peter Levines metode til behandling af følger efter kriser, chok og traumer.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:
Mange års erfaring i psykoterapi med voksne mænd og kvinder der lider af senfølger efter seksuelle overgreb i barndom/ungdom samt psykoterapi med mænd og kvinder, der i voksenalderen har været udsat for seksualiseret vold eller krænkelser som f.eks. voldtægt, sexchikane, digitale krænkelser.

Mange års erfaring med undervisning i senfølger efter seksuelle overgreb inden for offentlige og private institutioner, læreranstalter og psykoterapeutiske uddannelser.

Driver sammen med Lone Lyager Klinik for incestterapi. De har sammen skrevet bogen: ”At bestige bjerge. Gruppeterapi med seksuelt misbrugte mænd”. Klims forlag.

Underviser i:
Underviser i temaet seksuelle overgreb og senfølger.

Jette Lyager

Uddannelsesmæssig baggrund:
Socialrådgiver.

3 års psykoterapeutisk uddannelse og 3 års overbygning på Hildebrandinstituttet.dk i analyse og behandling af seksuelle overgreb og andre alvorlige omsorgssvigt.

Certificeret Somatic Experiencing Practitioner. En 3-årig uddannelse i Peter Levines metode til behandling af følger efter kriser, chok og traumer.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:
Mange års erfaring i psykoterapi med voksne mænd og kvinder der lider af senfølger efter seksuelle overgreb i barndom/ungdom samt psykoterapi med mænd og kvinder, der i voksenalderen har været udsat for seksualiseret vold eller krænkelser som f.eks. voldtægt, sexchikane, digitale krænkelser.

Mange års erfaring med undervisning i senfølger efter seksuelle overgreb inden for offentlige og private institutioner, læreranstalter og psykoterapeutiske uddannelser.

Driver sammen med Lone Lyager Klinik for incestterapi. De har sammen skrevet bogen: ”At bestige bjerge. Gruppeterapi med seksuelt misbrugte mænd”. Klims forlag.

Underviser i:
Underviser i temaet seksuelle overgreb og senfølger.

Julie Claësson

Uddannelsesmæssig baggrund:
Oprindelig uddannet bygningssnedker og pædagog.

4-årig psykoterapeutuddannelse fra ID Academy.

Efteruddannet i familieholding terapi og familieopstilling.

Uddannet supervisor.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Specialer og erfaring:
Julie har flere års erfaring med individuel terapi og familieterapi med traumatiserede anbragte familier, og er optaget af arbejdet med at få kærligheden og kompetencen styrket i familier med udfordringer. Derudover har hun egen praksis på Frederiksberg med individuelle klienter, par og familier. Endvidere er Julie certificeret familieopstiller og har løbende flere faste grupper.

Underviser i:
Selvets sår og ressourcer, grundfølelser i opvæksten. Følelser i og mellem mennesker. Individ-gruppe forhold.

Kristoffer Kaas

Uddannelsesmæssig baggrund:
4-årig uddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi, EFT-instituttet.
Orkesterdirigent fra konservatoriet i Amsterdam.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:
Egen praksis siden 2016.
Frivillig terapeut hos TUBA.
Workshops og koncert projekter med instrumentalister og sangere i alle aldre og konstellationer.

Underviser i:
EFT, tema om afhængighed og positiv reformulering som metode.

Lone Lyager

Uddannelsesmæssig baggrund:
Socialrådgiver.

3 års psykoterapeutisk uddannelse og 3 års overbygning på Hildebrandinstituttet.dk i analyse og behandling af seksuelle overgreb og andre alvorlige omsorgssvigt.

Certificeret Somatic Experiencing Practitioner. En 3-årig uddannelse i Peter Levines metode til behandling af følger efter kriser, chok og traumer.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:
Mange års erfaring i psykoterapi med voksne mænd og kvinder der lider af senfølger efter seksuelle overgreb i barndom/ungdom samt psykoterapi med mænd og kvinder, der i voksenalderen har været udsat for seksualiseret vold eller krænkelser som f.eks. voldtægt, sexchikane, digitale krænkelser.

Mange års erfaring med undervisning i senfølger efter seksuelle overgreb inden for offentlige og private institutioner, læreranstalter og psykoterapeutiske uddannelser.

Driver sammen med Jette Lyager Klinik for incestterapi. De har sammen skrevet bogen: ”At bestige bjerge. Gruppeterapi med seksuelt misbrugte mænd”. Klims forlag.

Underviser i:
Underviser i temaet seksuelle overgreb og senfølger .

Lotte Gravgaard

Uddannelsesmæssig baggrund:
Socialrådgiver.
Supplering i Pædagogik og Didaktik, DPU.
4-årig gestaltterapeutisk uddannelse fra NGI.

Efteruddannet i blandt andet gruppeproces, emotions fokuseret terapi (EFT) og neuroaffektiv psykoterapi.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:
Erfaring med undervisning i oplevelsesorienteret psykoterapi og gruppeproces på henholdsvis Den Sociale Højskole og Gotvedinstituttet, undervisning på psykoterapeutiske uddannelser, individuel terapi og supervision.

Mange års erfaring som psykoterapeut i KKUC’s Traumeteam, med særlig vægt på afhængighedsproblematikker og diverse senfølger af traumatisk opvækst.

Underviser i:
Ansvarlig kommunikation, EFT – emotions fokuseret terapi, positiv reformulering som terapeutisk metode, afhængighedsproblematikker og terapeutisk træning.

Michael Gad

Uddannelsesmæssig baggrund:
Certificeret psykoterapeut fra Bodynamic (kropspsykoterapi).
SE-terapeut (Somatic Experience). Neuroaffektiv psykoterapeut.

Uddannet supervisor.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og specialer:
Psykoterapeut og underviser. Supervisor med fokus på børn og unges udvikling. Konsulent i det offentlige og det private med fokus på ledelse og personaleudvikling.

Underviser i:
Gruppeproces. Neuroaffektiv psykoterapi. Kroppen i terapi.

Signe V. Bentzen

Udddannelsesmæssig baggrund:
Oprindeligt Cand. mag i Filmvidenskab, pædagogik og kommunikation.
Sexolog fra 2006, Parterapeut 2007, Omni krop-psykoterapeut 2017.

Efteruddannet blandt andet ved:

  • Center for Kognitive Psykologer, 2007
  • Almen psykologi, Dansk Sexologforening, 2009
  • Institut for Psykologi , Københavns Universitet, 2011
  • Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 2015
  • School for Omni Therapy, 2017
  • Sexual Healing Practitioner, ISTA, 2017
  • Authentic Relating 1- 2, 2019 – 2020
  • School of Consent, 2019 – 2021

Interesseområder og erfaring:
Signe har mange års erfaring med at hjælpe kvinder og mænd til at komme i bedre kontakt med deres krop og følelser, og støtte dem til udtrykke og manifestere det følelses- og sexliv, de ønsker sig. Ved siden af sin praksis afholder hun workshops, retreats og festivaler.

Underviser i:
Seksualitet og sanselighed.

Steen Salskov Iversen

Uddannelsesmæssig baggrund:
Autoriseret psykolog.

Specialist i eksistentiel psykoterapi.

Certificeret NARM-terapeut.

Interesseområder og erfaring:
Stress, traumebehandling, tidlig tilknytning. Unge fra familier med misbrug. Terapi til mænd.

Underviser i:
Eksistentiel psykoterapi og tænkning. Gamle roller. Opstart og evaluering af hold på grunduddannelsen.