Skægkræ og andre skadedyr

Fra tid til anden opstår der problemer med skadedyr i de enkelte lejligheder. Det er ejeren/beboeren selv, der er ansvarlig for at udrydde problemet, så det ikke spreder sig til andre lejligheder. Sølvfisk, fluer, edderkopper og skægkræ opfattes som ufarlige skadedyr, og skal derfor ikke bekæmpes med gift. De kan holdes nede med udluftning og rengøring, da de ikke er ikke til fare for voksne, børn eller dyr. Vær opmærksom på, at skægkræ kan komme ind i lejligheden via papkasser fra diverse online indkøb, så husk at bortskaffe papkassen hurtigst muligt. Anderledes forholder det sig med kakerlakker og væggelus. De angriber mennesker, og skal derfor bekæmpes, med det samme, af skadedyrsservice.

Husk, at informere viceværten og bestyrelsen, hvis du har problemer med skadedyr.

Har du brug for ekstern hjælp til bekæmpelse af skadedyr kan du f.eks. kontakte Dansk Skadedyrsservice på telefon 40865202.

Reglerne for skadedyr er som følger:

  • Ejerforeningen bekæmper ikke skadedyr inde i de enkelte lejligheder
  • Ejere er forpligtede til at bekæmpe skadedyr hos sig selv, og dermed forhindre at de spreder sig til andre lejligheder/fællesarealer. Man kan evt. alliere sig med naboer for at være mere effektiv
  • Udgift til skadedyrsbekæmpelse inde i lejligheder påhviler ejeren af lejligheden
  • Ejere er forpligtet til at give vicevært og bestyrelse besked, hvis de har et angreb af skadedyr
  • Ejerforeningen bekæmper skadedyr i opgange, kældre, vaskeri og fællesarealer, og afholder udgiften hertil
  • Hvis skadedyr breder sig, og kan spores tilbage til mangelfuld bekæmpelse i en lejlighed, kan dennes ejer blive pålagt udgiften til bekæmpelse hos naboer og på fællesarealer

Læs mere om bekæmpelse af skægkræ i denne artikel fra videnskab.dk