Uddannelsesudvalg

Udvalget har følgende opgaver:

  • Arrangere uddannelse i form af kurser og møder. Det er en målsætning at kurser i regi af DASEM skal:
    –   have impact og kunne føre til ændret praksis i afdelingerne og for kursisterne
    –   være med til at definere den akut medicinske faglighed
    –   skal dække områder, der ikke dækkes (bedre) af andre specialer
  • Udarbejdelse af målbeskrivelse for et kommende speciale i akutmedicin
  • Formidling af uddannelsesophold i akut medicin i udlandet
  • Udarbejdelse af uddannelsespolitiske oplæg

Har du et forslag til et kursus eller møde i DASEM regi eller lyst til selv at arrangere et kursus eller møde så kontakt udvalget. Link til udvalgets kommissorium og medlemmer

Kontakt: Formand for uddannelsesudvalget er:
Gerhard Tiwald gerhard@tiwald.at