Udvalg

Der eksisterer en række udvalg under bestyrelsen i Dansk Selskab for Akutmedicin.

Hvert udvalg har en separat side der indeholder en beskrivelse af udvalgets arbejde og kontaktoplysninger.
Du finder disse respektive sider som undermenupunkter ovenfor.


Årsmødeudvalg

Årsmødeudvalget er et nydannet udvalg, hvis hovedformål bliver at arrangere selskabets årsmøde samt andre lignende møder, herunder varetage kontakt til sponsorer. Til årsmødet er der mulighed for sponsorudstilling eller sponsering præmier for bedste orale abstractpræsentation og/el. poster. For yderligere information om mulige samarbejde kontakt da nedenstående.

Kontakt: Formand for årsmødeudvalget Marie-Laure Bouchy-Jacobsson


Uddannelsesudvalg

Udvalget har følgende opgaver:

  • Arrangere uddannelse i form af kurser og møder. Det er en målsætning at kurser i regi af DASEM skal:
    –   have impact og kunne føre til ændret praksis i afdelingerne og for kursisterne
    –   være med til at definere den akut medicinske faglighed
    –   skal dække områder, der ikke dækkes (bedre) af andre specialer
  • Udarbejdelse af målbeskrivelse for et kommende speciale i akutmedicin
  • Formidling af uddannelsesophold i akut medicin i udlandet
  • Udarbejdelse af uddannelsespolitiske oplæg

Har du et forslag til et kursus eller møde i DASEM regi eller lyst til selv at arrangere et kursus eller møde så kontakt udvalget. Link til udvalgets kommissorium og medlemmer

Kontakt: Formand for uddannelsesudvalget Gerhard Tiwald gerhard@tiwald.at


Akademisk udvalg

Akademisk udvalg er endnu ikke fuldt etableret. Udvalget har til formål at samle aktive og kommende akutforskere fra hele landet. Udvalget skal dels koordinere nationale undersøgelser men også bruges til inspiration og netværk for alle med interesse inden for området og der foruden også arbejde med kliniske retningslinjer.

Har du interesseret i at deltage i udvalget er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt: Formand for akademisk udvalg Nikolaj Raaber nikoraab@rm.dk


Kommunikation og organisation

Fokus på DASEMs interne og eksterne kommunikation, strategi og organisation, herunder medlemspleje, politisk strategi, debatindlæg, kontakt til afdelingsledelser mv

Kontakt formand for kommunikationsudvalget Marie Jessen


Ultralyd

Ultralydsgruppen arbejder med konkrete kurser indenfor akutmedicinsk ultralyd, herunder eFAST, FAUS, FATE, FLUS, LCU og UL vejledte procedurer. Se gruppens aktiviteter.

Formand for ultralydsgruppen: Jesper Weile jesper.weile@gmail.com


Akutkonference – DEMC

DEMC (Danish Emergency Medicine Conference) arrangeres af Dansk Selskab for Akutmedicin i samarbejde med redderne og sygeplejerskene (DAENA). Dette udvalg under DASEM arbejder med at sammensætte program, PR, videnskab, sociale arrangementer og alt det praktiske ifm. konferencen.

DASEMs repræsentant i DEMC er Matthias Giebner

DEMC8 er planlægningsfasen og vil blive afholdt i ultimo oktober 2018 i Aarhus – du kan finde al information om DEMC8 her