Generalforsamling

DASEM stiler efter at holde den ordinære generalforsamling i årets andet kvartal. Alle medlemmer vil blive indkaldt via nyhedsbrev samt annoncering her på siden. Se arrangementlisten her, for at se datoen for forestående generalforsamling.

DASEMs Generalforsamling 2019 finder sted i forbindelse med DASEMs årsmøde 2019

Deltagelse i generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og uden tilmelding.
Deltagelse i de øvrige dele af årsmødet er kun efter tilmelding og betaling af deltagergebyr.
Dagsordnen for generalforsamlingen følger selskabets vedtægter

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretning fra udvalg.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne.
  6. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
  7. Valg af formand og øvrige bestyrelse samt 3 suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

Alle opfordres til at stille op til bestyrelsen.

Hvis du vil vide mere om arbejdet i bestyrelsen eller har forslag til bearbejdning så send en mail til kontakt@dasem.dk.

Se årsmødeprogrammet her


Tidligere generalforsamlinger

Generalforsamlingen 2018

Dagsorden samt referat fra d. 20.04.2018

Bestyrelsens beretning 2018

Generalforsamlingen 2017

Referat fra d. 28.04.2017

Bestyrelsens beretning 2017

Generalforsamlingen 2016

Referat fra d. 09.04.2016

Formandens beretning 2015-2016

Generalforsamlingen 2015

Referat fra d. 07.05.2015

Formandens beretning 2014-2015

Generalforsamlingen 2014

Referat fra d. 28.02.2014

Formandens beretning 2013-2014