Pris på uddannelsen

Kontraktmæssigt binder du dig for 1 år af gangen og skal dermed forny kontrakt 1 gang årligt.

Prisen på uddannelsen er 49.000,- pr. år, der betales med 4083,- pr. måned.

Ved tilmelding til uddannelsen skal du desuden betale et administrationsgebyr på 2.000,- og tilmeldingen er først endelig når administrationsgebyr er betalt.

Der kan påregnes en årlig pristalsreguleret stigning på 1- 3 %. Næste gang pr. 31. august 2024.

Prisen inkluderer pr. år:

  • 30 dages undervisning
  • Diverse eksaminer

Desuden dækker prisen 1 internatophold i løbet af de 4 år uddannelsen varer.

Prisen inkluderer ikke:

  • Egenterapi (minimum 30 timer på de 4 år) OBS.: Gældende fra d. 1.8 2024 skal den studerende som minimum have været i 40 timers egenterapi.
  • Individuel supervision på afsluttende eksamen (minimum 4 timer)
  • Deltagelse i trænings- og supervisionsgrupper (minimum 48 timer)

Disse aktiviteter er særskilt betalt.

Et træningsgruppeforløb på 24 timer koster 4490,- (som der skal tages 2 af).

Egenterapi hos en terapeut fra intern terapeutliste på SEOP koster 900,- pr. time for studerende.

Supervision hos en supervisor på intern supervisorliste koster 900,- pr. time for studerende.

Du kan læse mere om de specifikke timeantal, opbygning af uddannelsen og hvad kravene for egenterapi, deltagelse i grupper og supervision er, i studieordningen. Studieordning kan findes her.

Har du spørgsmål vedrørende betaling og prisen på uddannelsen, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Bruttolønsordning

Hvis du er i et ansættelsesforhold og din arbejdsgiver accepterer det, kan du betale uddannelsen igennem den såkaldte bruttolønsordning. Du kan læse mere om bruttolønsordning på Skats hjemmeside her.

Herunder kan du downloade dokument der beskriver rammerne for bruttolønsordning.
Om bruttolønsordning