Holdningspapir

Revideret holdningspapir om modtagelse af akutte hjertepatienter

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og DASEM udarbejdede i 2011 et fælles holdningspapir om visitation og modtagelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i FAM og på Hjerteafdeling. På grund af den store udvikling på akutområdet siden da, har de to selskaber fundet behov for en gennemgang af holdningspapiret, der nu foreligger i en ny og revideret udgave.

Holdningspapiret blev præsenteret og diskuteret på DASEM årsmøde 2016, hvor en repræsentant fra DCS deltog.
DCS_Holdningspapir_2_2016

Hent skrivelsen som PDF her


EKKO-enquette

Endnu et samarbejde mellem Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og DASEM samt Hjerteforeningen. Enquete omhandler modtagelsen af akutte hjertepatienter og tilgængelighed af ekkokardiografi og kardiologiske speciallægekompetencer på de danske akuthospitaler.
Ekko_Enquete

Hent skrivelsen som PDF her

 


Akut fokuseret ultralydsundersøgelse af hjertet versus ekkokardiografi

Et holdningspapir fra Dansk Selskab for Akutmedicin, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin og Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) har vurderet, at der er behov for at tage stilling til, hvilke patienter der har behov for akut fokuseret ultralydsundersøgelse af hjertet (fx FATE), herunder hvilken rolle denne har ift standardiseret ekkokardiografi (TTE).

Akut_fokuseret_ultralydsundersoegelse_af_hjertet_versus_ekkokardiografi

Hent skrivelsen som PDF her


Ultralyd i akutmodtagelsen

DASEMs ultralydsudvalg har forfattet en række anbefalinger vedrørende klinisk ultralyd i de danske akutmodtagelser. Anbefalingerne beskriver, hvad DASEM mener er den aktuelle bedste praksis for uddannelse, certificering, vedligeholdelse af erhvervede kompetencer, kvalitetssikring, samarbejde og forskning på området.

DASEM_Ultralydsholdningspapir

Du kan tilgå originaludgivelsen her
Hent skrivelsen som PDF her


Det faglige grundlag for et lægelig speciale i akutmedicin i Danmark

DASEM har med støtte fra Tryg-Fonden forfattet en rapport der beskriver det faglige grundslag for et lægelig speciale i akutmedicin i Danmark.

DASEM_TrygRapport_2016

Hent skrivelsen som PDF her

 


Uddannelse i akutafdelingerne og i akutmedicin

Der blev ved årsmødet 2016 af uddannelsesudvalget forfattet dette holdningspapir om uddannelse i akutafdelingerne.

DASEM_holdningspapir_uddannelse_2016

Hent skrivelsen som PDF her