Politikker og holdningspapir

Dansk Selskab for Akutmedicin mener at opgaven i modtagelsen/akutafdelingen løftes mest sikkert, hurtigst og mest effektiv hvis vi får akutmedicineren i front.

Ligesom andre afdelinger har specialister, skal også akutafdelingerne have deres egen mester i modtagelse. Dette for at sikre det lægefaglige niveau i modtagelsen og styrke forskningen i den akutte behandling.

For nuværende er akutmedicin ikke et selvstændigt speciale i Danmark, men eksisterer som fagområde. Dansk Selskab for Akutmedicin arbejder aktivt på at få etableret et selvstændigt speciale.

For nuværende er akutmedicin ikke et selvstændigt speciale i Danmark, men findes som fagområde. Dansk Selskab for Akutmedicin arbejder aktivt på at etablere et selvstændigt speciale.

International Federation for Emergency Medicine (IFEM) har følgende definition på akutmedicin (Emergency Medicine):

”Akutmedicin er et fagligt område baseret på den viden og de færdigheder, som kræves til forebyggelse, diagnose og behandling af akutte skader og sygdomme hos patienter i alle aldersgrupper med alle typer af udifferentierede fysiske og psykiske lidelser; desuden omfatter området forståelse af og evnen til udviklingen af den akutte behandling såvel på hospital som præhospitalt”

Vil du følge med i udviklingen i og udenfor Danmark? Tilmeld dig vores nyhedsbrev nederst på siden.

Tidligere blev de mest syge patienter ofte modtaget af de læger på sygehuset, der har mindst erfaring. Blandt andet på den baggrund, har behandlingen af akutte patienter har været debatteret livligt de seneste par år. Der er nu bred enighed om, at der er behov for at forbedre kvaliteten af den akutte behandling. Hvilket også fremgår af Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007.

Lægeforening kom i foråret 2006 med et udspil til, hvordan behandlingen af akutte patienter skal foregå i fremtiden i Danmark. Lægeforeningen foreslår blandt andet, at der oprettes akutcentre, hvor den akutte patient modtages af læger og sygeplejersker med faglige kompetence indenfor akutområdet. Læger, der primært ønsker at arbejde med akutte patienter, skal kunne have akutmedicin som et fagområde.

For at målet om bedre kvalitet skal nåes, er det afgørende at det akutmedicinske område udvikles. Vi håber, at Dansk Selskab for Akutmedicin kan være med til at øge interessen for Akutmedicin og samle de læger, der ønsker at arbejde med Akutmedicin. Vi håber at sammen at kunne styrke Akutmedicin som akademisk og klinisk disciplin i Danmark.

Fagområdet akutmedicin

Akutmedicin er et fagområde for læger. For at få anerkendt akutmedicin som fagområde i Danmark, først man skal være speciallæge i et klinisk speciale. Dernæst skal man indgå i et cirka 2-årigt uddannelsesforløb hvor man får suppleret sine kliniske færdigheder.

Uddannelsen kan forhåndsgodkendes af et særligt uddannelsesudvalg under de Lægevidenskabelig Selskaber (LVS). Tidligere relevant erfaring giver merit.

Læger der har en akutmedicinsk uddannelse fra udlandet kan søge merit for uddannelsen herhjemme. Det kræver dog at man er anerkendt som speciallæge i et andet klinisk speciale i forvejen.

Besøg LVS’ hjemmeside for mere information om fagområdet.