Optagelsesprocedurer

OPTAGELSESPROCEDURE

Optagelsesproceduren foregår i flere trin, hvor du dels skal opnå den fornødne viden om SEOP for at tage et velbegrundet valg af uddannelsen og dels skal dokumentere, at du har de kompetencer som opstart på uddannelsen kræver. Proceduren er som følger:

  • Alle ansøgere deltager i en infoaften (tilmeld dig her) hvor de bliver bedt om at præsentere sig selv og fortælle om deres faglige og personlige baggrund og motivation for at søge ind på uddannelsen. Her vil uddannelsen ligeledes blive præsenteret og der er masser af plads til spørgsmål.
  • Ansøgere der efter infoaften ønsker optagelse, udfylder et ansøgningsskema hvor det angives hvilken kvote der ønskes optag på og der medsendes relevant dokumentation. Du kan finde ansøgningsskema her.
  • Ansøgere indkaldes efter indsendelse af ansøgningsskema til en individuel optagelsessamtale.
  • Ansøgere, som ud fra en samlet vurdering i forhold til kriterierne for optagelse, findes studieegnede, optages i det omfang, der er plads på det ønskede hold.

 

Kontraktmæssigt er uddannelsen delt op således, at man tilmelder sig for 1 år ad gangen.