Opbygning af uddannelsen

Opbygning af uddannelsen

Uddannelsen på SEOP er opbygget af en 2-årig basisuddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. Dermed er hele uddannelsen tilrettelagt så den varer 4 år, med glidende fokus fra personlig udvikling til rollen som terapeut.

Den 2-årige basisuddannelse er mest fokuseret på din personlige udvikling. At du lærer dine egne mønstre at kende, din familiehistories betydning for hvem du er og hvordan erfaringer med livet har både formet dig og styrket dig. Du vil i løbet af disse to år arbejde intensivt med problematikker og udfordringer i dit liv, således at du gradvist bliver mere og mere parat til at varetage rollen som terapeut. På SEOP mener vi, at det er yderst vigtigt, at du som terapeut kender din egen historie og forstå dine mønstre, inden du sætter dig i terapeutstolen. Undervejs i de to år, vil du nænsomt blive introduceret til rollen som terapeut igennem øvelser og træning.

På den 2-årige overbygningsuddannelse vil fokus være langt mere på rollen som terapeut. Du vil få intensiv træning i at sidde i terapeutstolen, i at varetage den terapeutiske relation og dybere forståelse af hvordan praksis og teori påvirker hinanden. Naturligvis vil der stadig på overbygningen være plads og rum til din personlige udvikling, men perspektivet er langt mere rettet direkte mod terapeutrollen.

Deltidsstudie

Uddannelsen tages som et deltidsstudie på enten hverdagshold eller weekendhold.

Hverdagshold undervises mandage, tirsdage og onsdage. Weekendhold undervises fredage, lørdage og søndage. Der er undervisning 10 moduler af 3 dage om året.

Alle undervisningsdage er fra kl. 09.00 – 16.00. Udover undervisning, skal der sættes tid af til gruppemøder, træning, egen-terapi og supervision.

Hele uddannelsen har et samlet tidsforbrug på 1420 lektioner fordelt på 4 år.

Oversigt over tidsforbrug

Uddannelsens holdundervisning omfatter 1120 lærerbesatte undervisningslektioner, fordelt på otte semestre der følger skolernes sommerferiemønster. Der undervises ca. hver fjerde uge med tre sammenhængende undervisningsdage og der er i alt 15 hele undervisningsdage pr. semester.

Den studerende forventes derudover at afsætte tid til forberedelse af oplæg og indlæring af det teoretiske stof på uddannelsen, herunder min. 3 timer om måneden til obligatorisk deltagelse i gruppemøder. Dog først efter 3. modul hvor de studerende bliver inddelt i procesgrupper. Deltagelse i procesgruppemøder indbefatter som minimum 40 lektioner pr. år (dog 32 lektioner første år) og er uden underviser. Sammenlagt et forbrug på 152 lektioner fordelt på de fire år uddannelsen varer.

Dertil kommer deltagelse i træningsgrupper hvor den studerende på overbygningen obligatorisk skal deltage i minimum 2 træningsgrupper der svarer til sammenlagt 64 lektioner.

Yderligere skal den studerende undervejs i forløbet gå i individuel psykoterapi hos en oplevelsesorienteret psykoterapeut som SEOP har godkendt. Det samlede antal lektioner for egen-terapi er som minimum 40 (30 timer). Fordelt med 20 på basisuddannelsen og 10 på overbygningen. Gældende fra d. 1.8 2024 skal den studerende som minimum have været i 40 timers egenterapi af 60 minutter (svarende til 50 lektioner).

På overbygningen skal den studerende desuden have supervision på træningsklienter. Supervisor skal være godkendt af SEOP og arbejde ud fra den oplevelsesorienterede ramme. Som absolut minimum skal den studerende have 3 timers (4 lektioner) supervision, såfremt det eneste træningsforløb er forløbet på 7 sessioner op til eksamen med udefrakommende klient.

Efter hvert modul skal den studerende afsætte 1/2 lektion til at udfylde evaluering af undervisning på modulet, herunder refleksion over egen proces, refleksion over holdets dynamik og forberedelse til modul. Svarende til 20 lektioner fordelt på uddannelsens fire år.

Det skal forventes, at tidsforbruget vil være større på overbygningen end på basisuddannelsen. Dette skyldes, at den studerende på overbygningen skal deltage i træningsgrupper som ligger udover holdundervisningen. Desuden skal den studerende på overbygningen påregne tid til supervision af arbejde med træningsklienter – enten individuel supervision eller i gruppe. Samt egenterapi.

Uddannelsen indeholder minimum 1228 underviserbesatte lektioner.

De underviserbesatte lektioner er fordelt således:

  1. Teori og metode – 600 lektioner
  2. Egen-terapi/selvrefleksion – 230 lektioner
  3. Færdighedstræning i at udøve terapi og supervision – 398 lektioner

Derudover kommer lektioner der ikke er underviserbesatte, som indbefatter:

  1. Procesgruppemøder – 152 lektioner
  2. Individuel evaluering af moduler og egen proces – 40 lektioner

Dermed bliver det samlede tidsforbrug på uddannelsen minimum 1420 lektioner.

Fordeling af tid på uddannelsens 4 år

Fordeling af tidsforbrug på uddannelsens 4 år ser således ud:

1. år – Grundlæggende terapeutiske kvalifikationer. Forståelse af og arbejde med den studerendes egen historik, samt grundlæggende terapeutiske principper:

280 underviserbesatte lektioner, 13 lektioner egen-terapi, 32 lektioner i procesgruppe og 10 lektioner individuel evaluering af undervisning og egen proces.

2. år – Grundlæggende terapeutiske kompetencer om specifikke temaer. Forståelse af og arbejde med specifikke psykologiske temaer. Både i den studerendes egen historik og fra klients perspektiv:

280 underviserbesatte lektioner, 14 lektioner egen-terapi, 40 lektioner i procesgruppe og 10 lektioner individuel evaluering af undervisning og egen proces.

3. år – Sammenhæng i terapeutiske kompetencer. Den terapeutiske relation, forståelse og arbejde med kombination af teori og praksis i rollen som terapeut:

280 underviserbesatte lektioner, 7 lektioner egen-terapi, 40 lektioner i procesgruppe, 32 lektioner i træningsgruppe og 10 lektioner individuel evaluering af undervisning og egen proces.

4. år – Terapeutisk kreativitet og personlig stil. Forståelse af og arbejde med den studerendes personlige stil i rollen som terapeut. Kompleksitet i det terapeutiske arbejde og i terapeutiske forløb:

280 underviserbesatte lektioner, 6 lektioner i egen-terapi, 40 lektioner i procesgruppe, 4 lektioner i individuel supervision, 32 lektioner i træningsgruppe og 10 lektioner individuel evaluering af undervisning og egen proces.