Om uddannelse

Uddannelsens formål

Formålet med den 4-årige uddannelse på SEOP er at uddanne psykoterapeuter, der kan udøve eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi med en høj faglig etik. Desuden er formålet, at den enkelte studerende ligeledes igennem uddannelsen lærer sig selv bedre at kende, for at kunne udføre rollen som terapeut på forsvarligt grundlag. Uddannelsen er at betragte som en almen psykoterapeutuddannelse indenfor eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi.

Uddannelsen er udpræget praktisk orienteret, idet vi på SEOP grundlæggende opfatter psykoterapeuthvervet som et håndværk, snarere end en teoretisk disciplin.

Hensigterne med uddannelsen er således at:

 • Udvikle de studerendes kompetencer (personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive) indenfor det eksistentielle og oplevelsesorienterede psykoterapeutiske felt.
 • Bibringe de studerende en høj etisk bevidsthed i udøvelsen af psykoterapi og/eller andre erhverv, hvor den personlige kontakt med mennesker er central.
 • Øge de studerendes evne til kritisk anvendelse af teori, således at de i deres fremtidige virke kontinuerligt inddrager og forholder sig til ny viden.

 

Udøvelse af psykoterapi kræver først og fremmest stor selvindsigt samt relationelle og terapeutiske kompetencer. Derudover er en solid teoretisk og forskningsbaseret viden en forudsætning for at kunne udøve faget på et kvalificeret grundlag.

Uddannelsen tilstræber således, at den enkelte studerende udvikler en høj grad af selvindsigt. Teorien skal i denne sammenhæng dels inspirere og understøtte den enkeltes personlige udvikling, dels sikre, at den studerende opbygger det teoretiske fundament, som er nødvendigt, for at kunne sætte sin selvforståelse og sin forståelse af andre ind i en generel faglig forståelsesramme.

Den 4-årige uddannelse på SEOP

Uddannelsen i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi på SEOP tager 4 år. Studiet er at forstå som et deltidsstudie, således at du sagtens kan arbejde ved siden af. Uddannelsen er bygget op af 40 moduler af 3 dages undervisning fordelt over 4 år. Du kan vælge at gå på weekendhold fredag til søndag, eller hverdagshold mandag til onsdag. På de fire år på uddannelsen vil du gennemgå personlige temaer, arbejde med dig selv, få teoretiske perspektiver, oparbejde grundige terapeutiske færdigheder, gå i egenterapi og få masser af supervision – for til sidst at være eksamineret psykoterapeut i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi. Hele uddannelsen indbefatter 1420 lektioner fordelt over 4 år. Læs mere om tidsforbrug på uddannelsen her.

Du vil i de fire år deltage i et spændende fagligt miljø præget af kvalitet og nærvær. Du vil møde engagerede og erfarne undervisere der brænder for netop deres perspektiv på psykoterapi. Du vil møde andre studerende der ligesom dig, er engagerede og opsatte på at gøre en indsats der rykker både den enkelte og holdet fagligt og personligt.  Sammen med ledelsen, undervisere og de studerende, vil du deltage i den fælles opgave det også er, at skabe en god uddannelse og et inspirerende miljø at færdes i.

Grundlæggende kan man sige, at uddannelsen hviler på 5 hovedelementer:

 • Personlig udvikling igennem egen-terapi og gruppeterapeutiske processer på holdet.
 • Faglig udvikling igennem teori og teoretisk perspektiv på det praktiske arbejde med terapeutrollen.
 • Supervision på terapeutisk arbejde.
 • Færdighedstræning i psykoterapi igennem træning på holdene, træningsgrupper og med træningsklienter udefra.
 • Igennem hele uddannelsen er der fokus på de etiske aspekter af arbejdet som psykoterapeut.

 

Igennem de fire år uddannelsen tager, vil du blive ledt igennem en proces, som vi mener, er et godt grundlag for at uddanne dygtige terapeuter. Dette indbefatter:

 • Arbejde med dig selv og din historie. Grundlaget for at arbejde som psykoterapeut er, i vores øjne, at du kender dig selv godt.
 • Arbejde med relationer.
 • Forståelse af den terapeutiske relation.
 • Arbejde i dybden med færdighedstræning som psykoterapeut.
 • Arbejde med din personlige stil som psykoterapeut.

 

Folder om uddannelsen

Herunder kan du downloade pdf-fil med folder om den 4-årige uddannelsen i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi ved SEOP.

Download folder:

Folder SEOP 2023