Modernisering af badeværelse

Ved modernisering af badeværelserne i EF Hvidovrevang skal følgende procedure følges:

 • Ca. 8 uger før man påtænker at begynde arbejdet med modernisering af badeværelset, skal man henvende sig hos varmemesteren, i kontortiden.
 • Modernisering af badeværelse kræver tilladelse fra ejerforeningens bestyrelse, ved at udfylde formularen nederst på siden.
 • Der skal søges tilladelse ved Hvidovre kommune, hvis man etablerer nyt gulvafløb, hvor der ikke har været gulvafløb før. Og der skal søges tilladelse ved Hvidovre kommune, hvis man nedriver bærende vægge eller støber nyt betongulv, hvis gulvet er større end 6 m2.
 • Der skal ikke søges tilladelse ved Hvidovre kommune, hvis man renoverer eller udvider sit badeværelse, heller ikke til vådrumssikring eller gulvafløb, hvis eksisterende gulvafløb forsat anvendes. Der skal ikke søges tilladelse ved Hvidovre kommune, hvis man fjerner, opsætter eller ændre ikke bærende skillevægge.
 • Selv om den skitserede modernisering af badeværelset ikke kræver byggetilladelse fra Hvidovre kommune, skal gældende regler og forskrifter afstukket i Bygningsreglementet og i ”By og Byg Anvisning 252, Vådrum” overholdes.
 • Arbejder, der kræver autoriseret udførelse, skal kunne dokumenteres autoriseret udført. (Det er klogt at gemme sine fakturaer, ligesom det er klogt at købe et par m2 ekstra gulv- og vægfliser til evt. senere reparationer).
 • Ved tvivlsspørgsmål, kontakt altid din fagmand

 

Ansøgning om modernisering af badeværelse

 forbindelse med modernisering af badeværelse er der en del regler der skal overholdes, både byggeteknisk og i forhold til foreningen.

I nedenstående formular kan du ansøge om at modernisere dit badeværelse.

Det kræver IKKE ansøgning hvis du ønsker at skifte en håndvask eller toilet.

I forbindelse med ansøgningen skal du være opmærksom på:

 • Alt ansvar for lovlig udførelse, påhviler ejeren af lejligheden.
 • Arbejdet udføres af autoriserede og momsregistrerede entreprenører.
 • Gældende regler og forskrifter afstukket i Bygningsreglementet og i By og Byg Anvisning 252 ”Vådrum” skal overholdes.
 • Arbejdet ikke medfører ændringer af ejerforeningens fælles forsyningsrør eller afløbsrør.
 • Eventuel skjulte egne forsyningsrør i vægge skal føres som rør i rør (PEX-rør i tom rør). Koblingsdåser, evt. fordeler rør samt rør i rør skal være VA anerkendt system som WIRSBO.
 • Der må ikke monteres termostatblandingsbatteri.


Sammen med denne ansøgning fremsendes (hvis relevante) til EF Hvidovrevang, Næsborgvej 66 kælder, 2650 Hvidovre endvidere:

 • Eventuel byggetilladelse fra Hvidovre Kommune
 • Tegning/skitse der oplyser ændringer i badeværelset, samt typer på afløbsskål og afløbsrør, der skal anvendes
 • Kopi af accept fra underboen ved ændring af afløb og aftale om retablering af underboens loft.


Når bestyrelsen har meddelt accept af modernisering kan arbejdet begynde.