Livet som studerende

Hvad kan du forvente?

På SEOP kan du forvente at blive mødt der hvor du er i din proces, både fagligt og personligt. Du vil blive mødt med respekt og ligeværd. Du kan også forvente at blive mødt med udfordringer både fagligt og personligt, dog altid i respekt for dine grænser og værdier. Du kan forvente en uddannelse af høj kvalitet hvad angår faglighed og terapeutiske færdigheder. Du vil lære det terapeutiske håndværk fra bunden af og med rette kunne forvente, at du til sidst på studiet vil være parat til at arbejde som psykoterapeut.

Studiet til psykoterapeut er ikke nemt og du kan forvente, at det vil have indflydelse på både dit professionelle og private liv. Studiet er krævende. Det kræver, at du tør arbejde med dig selv, at du har mod til at gå i dybden med dine mønstre og forstå dine reaktioner. Uddannelsen kræver, at du er indstillet på at indgå i en individuel proces og i en gruppedynamisk proces på dit hold. Dermed kan du som studerende på SEOP se frem til hårdt arbejde – heldigvis på den gode måde.

Hvad vi forventer af dig?

På SEOP er en af grundstenene stemningen og samarbejdet på holdene. På holdet lærer du både dig selv og de andre at kende igennem gruppedynamikken og jeres respons til hinanden. Holdets proces og den individuelle proces vil typisk afspejle hinanden.

Derfor forventer vi, at du deltager med åbenhed og ærlighed på holdet. Desuden forventer vi, at du er indstillet på at samarbejde, både på holdet, men også i procesgrupper og på uddannelsen generelt.

Vi forventer, at du møder medstuderende, undervisere og ledelse med åbenhed og med respekt for både vores og dine grænser. Vi regner med, at du stiller høje krav til faglighed og udtrykker dine holdninger og meninger.

Når du skal til undervisning, forventer vi, at du er velforberedt og eksempelvis har læst litteraturen til undervisningen. Vi regner med, at du deltager aktivt i undervisningen og tager imod undervisernes forskellige stil.

Disse forventninger er for at skabe rammerne for en god og solid uddannelse, hvor du får de bedste muligheder for at arbejde med både det personlige og det faglige.

Hold og gruppeaktivitet

Du vil ved uddannelsens begyndelse blive en del af et hold, hvor der maksimalt vil være 18 studerende. Desuden vil du hurtigt også blive en del af det der hedder en procesgruppe, som er en mindre gruppe bestående af studerende på holdet.

Procesgruppens formål og aktivitet er på basisuddannelsen først og fremmest at støtte hinanden, at diskutere teori og refleksioner over jeres personlige udvikling. På overbygningen bliver procesgruppen også et træningsrum for terapeutisk træning. Du skal forvente at sætte minimum 3 timer af pr. måned til disse møder.

På overbygningen vil du – ud over procesgruppen – også skulle indgå i træningsgrupper og supervisionsgrupper. I træningsgrupperne vil du træne terapeutisk under direkte supervision af en underviser. I supervisionsgrupperne vil du få supervision på terapeutisk arbejde med klienter af en underviser. Både træningsgrupper og supervisionsgrupper er som regel sammensat på tværs af de forskellige hold og du vil altså her møde studerende fra andre hold end dit eget.

Du skal gå i minimum to træningsgruppeforløb af 24 timer på overbygningen. Supervision kan enten foregå i gruppe eller individuelt, som absolut minimum skal du have 4 timers supervision op til den afsluttende eksamen, men de fleste får langt mere supervision.

Således vil du have et tilhørsforhold til dit hold hele vejen igennem uddannelsen, men også deltage i flere forskellige andre grupper undervejs. Grupperne har forskelligt indhold, men peger alle henimod at du bliver mere og mere kompetent som terapeut, såvel som din personlige udvikling.

Undervisningsform

På SEOP vil du blive introduceret til fleres forskellige undervisningsformer, der dog alle falder indenfor den oplevelsesorienterede referenceramme. Som udgangspunkt er undervisningen holdundervisning, hvor underviseren er ansvarlig for de personlige processer der udspiller sig, for det teoretiske perspektiv og for at kombinere teori og praksis på en tilgængelig måde. Undervisningen vil ofte indebære diverse øvelser, terapeutisk træning, supervision og arbejde med personlige temaer. Du vil altså ikke opleve at dagene er ens – snarere tværtimod. Undervisningen er i høj grad baseret på aktiv deltagelse af dig som studerende, at du er til stede med interesse og engagement og at du er medspiller på holdets proces. Dette ligger også i den oplevelsesorienterede ånd, hvor dine erfaringer og perspektiver giver vigtig information.