Kontakt til DEAS

Hvis du har brug for at kontakte vores ejendomsadministrator DEAS kan du finde en del praktiske informationer her: https://deas.dk/, blandt andet er der link til deres E-service https://deas.dk/lejer-beboer/bolig/selvbetjening

Hvis du har brug for personlig kontakt kan det foregå til vores administrator DEAS, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, att. Christiern Rackham Håkansson, mail.