Kælderrum

I EF Hvidovrevang er det muligt at skrive sig på venteliste til et kælderrum ud over det, der følger med lejligheden.

Almindelige kælderrum
Disse er de normale kælderrum, som følger med til lejligheden, ved indflytning, og er nummereret. Rummet skal holdes forsvarligt låst og der er oprydningspligt i kældrene, så intet må henstilles i kældergangene.

Ekstra kælderrum
Udover de almindelige kælderrum, har foreningen også et mindre antal ekstra kælderrum. Ønske om ekstra kælderrum skal sendes til bestyrelsen. For disse gælder følgende regler:

  1. Udlånet er ikke tidsbegrænset
  2. Hver lejlighed kan højst låne ét rum
  3. Optagelse på venteliste sker hos bestyrelsen
  4. Rummet tilhører EF Hvidovrevang, og skal afgives ved fraflytning
  5. Rummet skal holdes forsvarligt aflåst
  6. Hent ansøgningsskema til et ekstra kælderrum her


Ansøgningsskemaet kan printes og lægges i viceværtens postkasse i nr. 66 eller der kan tages et billede af det udfyldte skema, som så sendes til bestyrelse@efhvidovrevang.dk