Hvem dækker skaden?

Fra tid til anden opstår der problemer i ens lejlighed. Det kan være et tilstoppet hovedafløb, en utæt faldstamme, manglende varme eller noget helt andet. De problemer eller skader skal naturligvis udbedres. Både ejere og lejere har forpligtelse til at stoppe skader når de opstår, så de ikke gør mere skade end nødvendigt.

I denne oversigt er det angivet hvem, der typisk håndterer en skade eller problem med de faste installationer. Det er også angivet, hvem der har udgiften til udbedring af disse skader eller problemer.

Hent oversigt – Hvem dækker skaden?

Alle ejere skal vedligeholde deres vinduer, altandør og altanvinduer. Du kan se hvordan i disse to dokumenter. Velfac vedligeholdelsesguide og Twin altan vedligeholdelsesguide.