Holdlærere

Anna Bentzen

Uddannelsesmæssig baggrund:
Cand. jur. med overbygning i journalistik.

4-årig psykoterapeutuddannelse fra PI og KGI.

Efteruddannet i gestaltterapi, traumeheling og som mindfulness instruktør MBSR.

Privatpraktiserende psykoterapeut.

Medlem af Etikudvalget i Dansk Psykoterapeutforening.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:
Anna har over 10 års praksiserfaring, og arbejder ofte med unge klienter med udfordringer som spiseforstyrrelser, angst, depression og ensomhed. Gruppeprocesser og undervisning bla. i Kræftens Bekæmpelse og på KGI.

Underviser i:
Tema om spiseforstyrrelser, tema om skam og eksistentiel psykoterapi. Holdlærer.

Ramy Antoine Hoffmann

Ramy er faglig leder på SEOP, og arbejder bl.a. med skolens fortløbende certificering, skolens faglige ståsted samt udvikling i samarbejde med Emilie og underviserstaben.

Uddannelsesmæssig baggrund:

  • Kandidatgrad i Psykologi fra Roskilde Universitet.
  • 4-årig psykoterapeutisk uddannelse fra P.I.
  • Uddannet supervisor ved Peter Kofoeds “Neuroaffektive supervisionsuddannelse”.
  • Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:
Privatpraktiserende psykoterapeut MPF. Udover at have klienter i egen praksis, arbejder Ramy som terapeut og visitator i KKUC. KKUC’s traumeterapi er et individuelt psykoterapeutisk behandlingstilbud til mennesker, som har udviklet selvdestruktiv adfærd efter en traumatisk opvækst, i form af afhængighed af alkohol, rusmidler eller andre former for selvdestruktive adfærdsmønstre.

Har tidligere arbejdet for:
Læger uden Grænser
DIGNITY
VFTP – Videnscenter for Transkulturel Psykiatri
URK – Ungdommens Røde Kors

Er optaget af tilknytningsteori, traumeterapi, eksistentiel terapi, EFT, gestaltterapi, supervision og neuroaffektiv psykoterapi.

Holdlærer, supervisor og underviser og eksaminerer i:
Afhængighed – flere former for afhængighed.
Afhængighedsproblematikker i relation til terapeutisk arbejde.

Ditte Marie Lassithiotaki

Uddannelsesmæssige baggrund:

Cand.mag. i Psykologi & Sundhedsfremme og sundhedsstrategier med speciale i ”Mænd og terapi”

4-årig uddannelse i eksistentiel- og oplevelsesorienteret psykoterapi fra Psykoterapeutisk Institut København

Uddannet masterinstruktør i Psykisk Førstehjælp fra Psykiatrifonden

Efteruddannelse i EFT-parterapi hos Jette Simon

Medlem af Psykoterapeutforeningen.

Interesseområder og erfaring:

Ditte er privatpraktiserende psykoterapeut med egen praksis i København, hvor hun tilbyder både individuel- og parterapi. Hun har tidligere erfaring som projektleder og underviser hos Psykiatrifonden, og arbejdet som traume- og misbrugsterapeut hos KKUC. Hun har derfor stor viden om psykiatri, diagnoser, traumer og misbrug, men arbejder i sin praksis også med øvrige psykoterapeutiske temaer som sorg, skam, angst, ensomhed og ikke mindst udvikling af selvværd.

Underviser i:

Holdlærer

Jonas Borup

Uddannelsesmæssig baggrund:
Oprindeligt uddannet folkeskolelærer.
4-årig uddannelse i gestaltterapi fra KGI.
1-årig gestaltcoach uddannelse fra KGI.
4-årig uddannelse i kognitiv terapi fra Wattar-gruppen.
1-årig efteruddannelse som supervisor fra Institut for kommunikativ psykoterapi.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:
Jonas er privatpraktiserende psykoterapeut med praksis i København. Han arbejder med selvudvikling og relationer – så som skyld, skam, ensomhed, selvværd, stress og angst.

Han har bl.a. også erfaring med stress- og mestringsforløb for sygemeldte med stress og belastningstilstande – samt leder og medarbejdercoaching.

Tidligere har han drevet privat tilbud inden for det sociale- og misbrugsmæssige felt – især med fokus på unge – og snitfladen mellem tilknytningsmæssige sårbarheder, svær opvækst og lettere psykiatri.

Underviser i:
Psykiatri og psykoterapi, tema om skam, ansvarlig kommunikation. Holdlærer.

Line Rodsten

Uddannelsesmæssig baggrund:
Cand.pæd. i pædagogisk antropologi.
Folkeskolelærer.

4-årig uddannelse i psykoterapi fra KGI.
Konfliktvejleder fra Center for konfliktløsning.
Proceskonsulent og coach fra Metropol.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Specialer og erfaring:
Line er privatpraktiserende psykoterapeut i både København og Køge. Hun holder foredrag om udbrændthed og sekundær traumatiseringsmekanismer i socialpædagogisk omsorgsarbejde, underviser, superviserer og rådgiver  forskellige steder i bl.a. konflikthåndtering, stress, traumer og behandler/klient-relationer.

Tidligere har hun arbejdet med frivillige hos Center for Konfliktløsning, som frivillig terapeut i TUBA ,  på krisecenter for handlede kvinder og undervist traumatiserede flygtninge i dansk og psykoedukation.

Underviser i:
Parallelprocesser og ansvarlig kommunikation. Holdlærer.

Thomas Duholm

Oprindelig uddannet folkeskolelærer

3-årig uddannelse i gestaltterapi KGI.

2-årig overbygning i eksistentiel terapi, SEOP.

Efteruddannet i Lucid Dreaming i et terapeutisk perspektiv v/Charlie Morley i London.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:

Thomas er privatpraktiserende psykoterapeut med praksis i København. Han arbejder med selvudvikling og relationer ud fra et eksistentielt ståsted og er meget interesseret i polariteter og den dybe bevidsthed – herunder skjulte, skamfyldte og kropsligt forankrede tilstande. Thomas er med Terapi- og Udviklingshuset KBH medansvarlig for stress- og mestringsforløb for sygemeldte med stress og andre belastningstilstande – forløb som udbydes gennem Jobcentre og udbydere af sundhedsforsikringer.

Underviser i:

Eksistentiel psykoterapi, skam og skyld, ansvarlig kommunikation mm. Holdlærer