Bestyrelse

Formand

Kathrine Dahler Eriksen

Email: Dahler@dadlnet.dk

Næstformand voksenpsyk.

Birgitte Norrie

Kasserer

John Hagel Mikkelsen

Sekretær

Philipp Lange Thomsen

Bestyrelsesmedlem DPBO

Jacob Hasselbalch

Bestyrelsesmedlem DPBO

Claudia Norden

Bestyrelsesmedlem DPBO

Marie Løth

 

SPECIALLÆGER I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Næstformand

Dorte Westager