Aktiviteter

Du kan tilgå vores arrangementskalender her som indeholde både DASEMs egne arrangementer og kurser som vores søsterforeninger og samarbejdspartneres.


DASEMs egne arrangementer er

Årsmøder

Årsmødet 2018

Sæt kryds i kalenderen 20.-21. april 2018, hvor DASEM holder årsmøde.

Akutafdelingerne har eksisteret i 10 år, akutforskning er etableret som forskningsfelt og vi har netop fået et speciale.

Der skal faglighed på programmet, og der skal defineres en retning for de næste 10 år i akutafdelingerne.

Vi glæder os til at se medlemmer, forskere, kollegaer og kommende kollegaer til 2-dages program med fokus på fag- og festlighed.

Læs mere her om program og tilmelding

Årsmødet 2017

I år var der fokus på bl.a. den geriatriske patient i akutafdelingen, det akutte barn og smertebehandling, det forgangne års phd-projekter fra akutområdet, orale og poster præsentationer af nyeste forsnings- og kvalitetsprojekter fra akutområdet, generalforsamling og status på et speciale i akutmedicin.

Keynote speakers var Lisa Kurland (SWE) “ED patients with unspecific complaints”, Rick Body (UK) “Troponins in the ED” og SSI “Virus infektioner i akutafdelingen”.

Her er lidt billeder som er taget til årsmødet.
[huge_it_portfolio id=”4″]

Årsmødet 2016

Årets hovedtema var Lægefagligheden i Akutafdelingerne og keynote speaker var professor Mervyn Singer, som er professor i Intensiv Medicin ved University College London, Senior Investigator ved British National Institute of Health Research og en af ​​de førende forskere inden for sit felt internationalt.
Mervyn Singer er desuden medforfatter til den nyeste publikation vedrørende Sepsis Definitioner 2016.

Et af omdrejningspunkterne for årsmødet var den nyligt udgivne rapport fra februar samme år: Det faglige grundlag for et lægeligt speciale i akutmedicin i Danmark. Denne blev af bestyrelsen samt projektgruppen bag rapporten gennemgået og diskuteret.
Repræsentanter fra et par af vores samarbejdsspecialer var inviteret til diskussion af snitflader, og endeligt blev der præsenteret aktuelle forsknings- og kvalitetsprojekter.

Der blev efterfølgende holdt udvalgsmøder og generalforsamling med mulighed for at stille op i enten bestyrelsen eller i DASEMs seks forskellige udvalg.
Til generalforsamlingen, der blev afholdt ved samme lejlighed, blev Christian Skjærbæk valgt som ny formand, da tidligere formand Dan Brun Petersen valgte at gå af efter 6 år på formandsposten.


Akutkonferencer – DEMC


Akutkonferencen har sin egen hjemmeside www.demc.dk.

DEMC8

DEMC8 bliver arrangeret i et bredt samarbejde mellem Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), Reddernes udviklingssekretariat (RUS), Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA) og den internationale samarbejdspartner MAYO Clinic.


Hjertestarterdagen 2018

Hjertestarterdagen 2018

16. oktober 2018 kommer igen til at stå i hjertets og genoplivningens tegn, når tusindvis af danskere i forening med resten af Europa hylder hjertestarterne ved den årlige Hjertestarterdag.

[huge_it_portfolio id=”2″]

Dansk Selskab for Akutmedicin var også på gaden og deltog som undervisere i hjerte og lunge-redning og brugen af hjertestartere.
Dagen forløb med stor succes og vi er glade for at kunne være med til at udbrede det livsvigtige budskab, der i bedste fald kan redde liv.
Se nogle af de fine billeder fra dagen, og på gensyn til næste år![huge_it_portfolio id=”3″]