Affald

I EF Hvidovrevang er vi så heldige både at have den normale dagsrenovation, men derudover også vores egen storskraldsgård. Er man i tvivl om, hvordan man skal sortere sit affald, kan man kontakte viceværten på ejendom@efhvidovrevang.dk.

Sortering i flere faktioner
Der er etableret fire nye affaldsøer på fællesarealerne. De erstatter de gamle containere i skraldeskuerne. De nye containere er beregnet til husholdningsaffald sorteret i fraktioner som angivet på hver container. Det drejer sig om følgende:

  • Madaffald i grønne bio poser (nye poser udleveres hos viceværten)
  • Plast f.eks. emballage fra fødevarer, mælkekartoner, plastposer og shampooflasker
  • Papir f.eks. aviser, reklamer, kuverter og bøger
  • Glas f.eks. glas fra fødevarer, vinflasker osv. Fødevarer skylles af
  • Metal f.eks. skyllede konservesdåser, dåser uden pant og kapsler
  • Pap f.eks. papkasser, æggebakker, rør fra køkkenruller, men ikke pizzabakker
  • Restaffald f.eks. chipsposer, bleer og pizzabakker (pakkes i poser)
  • Batteribeholder sidder på cykelskurene og i storskrald. Her kan dine gamle batterier bortskaffes
 

 

 

 

 

 

 

Det er angivet med tekst og ikon, hvad der må komme i containeren.

OBS: Pap bedes slået sammen så der kan være mere i containeren.

  • Affald må ikke stilles ved siden af containere, på området i opgange eller i kældre.
  • Industri- og firmaaffald skal man selv bortskaffe på de kommunale genbrugspladser


Storskrald

 

 

 

 

 

 

 

Småt brandbart (under en meter), møbler med fjedre, madrasser, elektronik, skærme, metal, kemi, batterier og farligt affald skal afleveres i storskraldsgården ved nr. 88. Her er i øjeblikket ekstra containere til pap og plastik.

Farligt affald så som batterier, elsparepærer, lysstofrør, maling, kemikalier, spraydåser og kviksølvtermometre kan sættes i det aflukkede rum i storskraldsgården (på bordet). Viceværten vil herefter flytte det til det aflåste skab.

Øvrigt affald, herunder glas, spejle og stort brandbart skal man selv bringe til de kommunale genbrugspladser.

De anvisninger og regler som fremgår af skiltningen skal efterleves. Det er specielt vigtigt, at det affald, der lægges i de forskellige containere hører til den affaldstype som den pågældende container er beregnet til at modtage. Hvis disse regler ikke overholdes, udløses der en bødestraf til foreningen, hvilket i sidste ende rammer beboerne gennem fællesudgiften.

Hjælp til sortering kan findes på Hvidovre Kommunes hjemmeside under affald eller på borger.dk.

Affaldsskaktene
Affaldsskaktene er ikke i brug længere, og er derfor forseglede. Det er ikke lovligt at bryde plomberingen og nedkaste affald, da dette ikke vil blive fjernet, og derfor kunne være med til at tiltrække rotter og skabe lugtgener i opgangen.