DASEMs Generalforsamling 2018
og forslag til vedtægtsændringer

DASEMs Generalforsamling 2018 finder sted i forbindelse med DASEMs årsmøde d. 20. april 17:00-19:00

Deltagelse i generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og uden tilmelding.
Deltagelse i de øvrige dele af årsmødet er kun efter tilmelding og betaling af deltagergebyr.
Dagsordnen for generalforsamlingen følger selskabets vedtægter

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Beretning fra udvalg.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne.
  • Der er forslag fra bestyrelsen samt fra medlemmer om vedtægtsændringer. Se nedenfor.
 6. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
  • Der er forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af kontingent fra 400 kr. til 700 kr.
 7. Valg af formand og øvrige bestyrelse samt 3 suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt.

Alle opfordres til at stille op til bestyrelsen.

Hvis du vil vide mere om arbejdet i bestyrelsen så send en mail til kontakt@dasem.dk.

Se årsmødeprogrammet her

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag-til-vedtægtsændringer-for-Dansk-Selskab-for-Akutmedicin

Bestyrelsen har modtaget yderligere et forslag til ændring af selskabets formålsparagraf:

”Selskabet tilstræber et europæisk og internationalt anerkendt niveau i uddannelsen af speciallæger i akutmedicin”

Forslaget er fremsat Tommy Andersson, Anders B. Møllekær, Jacob Juul Jensen, Anh-Nhi Thi Huynh, Anders Jørgensen og Larshan Perinpam, alle fra Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest

Klik her for at hente vedtægtsforslagene som pdf

Bestyrelsens beretning 2018

Bestyrelsens-beretning-2018

Klik her for at hente beretningen som pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.