Revideret udkast til målbeskrivelse

Som bidrag til debatten om indførelse af et speciale i akutmedicin, besluttede DASEM’s bestyrelse i efteråret 2015 at udarbejde et udkast til en målbeskrivelse for en speciallægeuddannelse i akutmedicin.  Udkastet til målbeskrivelse er udarbejdet af DASEM’s uddannelsesudvalg i perioden fra oktober 2015 til februar 2016 og godkendt af DASEMs bestyrelse marts 2016.

I forbindelse med arbejdet under Sundhedsstyrelsen 2016/2017, har bestyrelsen udformet en Målbeskrivelse version 2. Målbeskrivelsen indeholder, efter arbejdsgruppens ønske, mere operationel kompetencebeskrivelse og en tydeligere opdeling i videns og færdighedskompetencer jf. Blooms taksonomi.

DASEM er opmærksom på, at det foreliggende dokument i sin nuværende form fortsat skal betragtes som udkast, og at der skal arbejdes videre efter en evt. beslutning om oprettelse af et speciale.

Du kan læse den reviderede målbeskrivelse her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.