Oplæg til hjertestarterkonference 8. december

Dansk Råd for Genoplivning (DRG), TrygFonden og Rigshospitalet er glade for igen i år at invitere til Hjertestarterkonference, som afholdes torsdag den 8. december 2016 fra kl 13-17 på Rigshospitalet i auditorium 1. Se den vedhæftede invitation.

Invitation til at præsentere ny forskning eller projekter
Du og din gruppe inviteres hermed til at præsentere resultater fra ny forskning eller planlagte projekter i korte oplæg á 5-10 minutter på Hjertestarterkonferencen. De tidligere år har det ført til spændende sessioner, som er med til at styrke netværket omkring hjertestopforskning i Danmark. Vi håber derfor, at I vil være med at bidrage igen ved dette års konference.

Tilmelding af oplæg
Formand for DRG, Jens Flensted Lassen og bestyrelsesmedlem Jesper Kjærgaard står for programmets sammensætning. Tilmelding af oplæg foregår til Lisbet Schønau på lisbet.schoenau@regionh.dk inden tirsdag den 15. november. Send venligst titel og abstract på ca. 10 linjer med tilmeldingen.

Herefter tildeler vi 5-10 minutters taletid alt efter antallet af tilmeldte oplæg. Oplæggene placeres i tidsrummet fra kl. 15-17 under titlen ”Ny forskning i Genoplivning – hurtige, skarpe indlæg om aktuel dansk forskning i genoplivning”. Vi har desværre ikke mulighed for at honorere oplægget eller refundere udgifter til transport.

Hjertestarterkonferencens program
Programmet for hjertestarterkonferencen 2016 og gratis tilmelding findes på genoplivning.dk/hjertestarterkonference-2016.
Send gerne den vedhæftede invitationen videre i dit netværk. Denne invitation er desuden medsendt i en printvenlig version.

Vi ser frem til en god Hjertestarterkonference 2016.

Med venlig hilsen
Jens Flensted Lassen, formand DRG, Jesper Kjærgaard, medlem af bestyrelsen i DRG og sekretariatsleder Lisbet Schønau