Ny bestyrelse i DASEM

DASEM har afholdt den årlige generalforsamling i forbindelse med årsmødet 8. april 2016.

Formanden Dan Brun Petersen redegjorde for selskabets arbejde gennem det sidste år og som det også er beskrevet i den skriftlige beretning. Der var stor ros fra generalforsamlingen til bestyrelsens arbejde.

Efter debatten om formandens beretning og fremlæggelse af regnskab og budget, var der valg til den nye bestyrelse. Dan Brun Petersen havde på forhånd valgt ikke at genopstille til formandsposten . Dan var som yngre læge med til at starte DASEM for 10 år siden og har siddet i bestyrelsen siden selskabets start, de sidste 6 år som formand. Dan blev hyldet af generalforsamlingen for sit store arbejde for selskabet gennem årene og som vi stadig kommer til at nyde godt af, da Dan fortsætter i bestyrelsen som menigt medlem.
Vi tog herudover afsked med vores kasserer Birgit Falk Riecke, der havde valgt ikke at genopstille. Tak også til Birgit for hendes store indsats.

Efter generalforsamlingens beslutning er bestyrelsen udvidet til 9 medlemmer og 3 suppleanter og den nyvalgte bestyrelse ser sådan ud

Christian Skjærbæk, formand

Julie Mackenhauer, næstformand

Marco Bo Hansen, kasserer

Anh-Nhi Huynh, sekretær

Dan Brun Petersen

Jakob Lundager Forberg

Jacob Juul Jensen

Gerhard Tiwald

Nikolaj Raaber

Suppleanter:

Jørn Guldhammer

Marie-Laure Bouchy Jakobssonn

Hanne Jørsboe