Rapport: Det faglige grundlag for et lægeligt speciale i akutmedicin

8. februar udkommer DASEMs rappport “Det faglige grundlag for et lægeligt speciale i akutmedicin”.

Læs rapporten her

Modsat de fleste europæiske lande har Danmark ikke et speciale i akutmedicin. Med oprettelsen af et speciale vil man kunne tilbyde patienterne endnu bedre behandling på landets akutafdelinger. Det vil samtidig optimere udnyttelsen af de lægefaglige ressourcer på hospitalerne og medvirke til at indfri de faglige og politiske mål for akutte patientforløb i Danmark.

Rapporten fokuserer på lægefagligheden i akutafdelingen. Der er udgivet mange rapporter om forskellige aspekter af forholdene i akutafdelingerne, men der efterspørges jævnligt en beskrivelse af akutlægens rolle og faglighed samt behovet for et speciale i akutmedicin.

Rapporten viser, at de krav der kan stilles til etablering af et speciale i akutmedicin i Danmark er opfyldte. Vi fremlægger en plan for, hvordan et speciale kan etableres med positive effekter, både her og nu, og på sigt.

Rapporten består af en kort sammenfatning, 7 uddybende kapitler, 5 bilag og en omfattende bibliografi.

 

Bilag 1 er DASEMs udkast til kompetencerne i en akutmedicinsk introduktionsstilling

Bilag 2 er DASEMs udkast til uddannelsesforløbet i en akutmedicin hoveduddannelse

Rapporten udgives med støtte fra Trygfonden

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Dan Brun Petersen, formand, Dansk Selskab for Akutmedicin

Tlf.: 30 24 36 02 e-mail: dabp@regionsjaelland.dk

Hans Kirkegaard, akutprofessor, Aarhus Universitet

Tlf.: 28 14 97 83 e-mail: hans.kirkegaard@clin.au.dk

Anders Hede, forskningschef, TrygFonden

Tlf.: 41 10 61 36 e-mail: ah@trygfonden.dk

Karen Bøgedal, pressechef, TrygFonden

Tlf.: 30 56 34 32 e-mail: kb@trygfonden.dk

 

Følg os på de sociale medier #akutspeciale