Ny bestyrelse

Ved generalforsamling 7/5-15 i Aarhus, blev der dannet en ny bestyrelse.

Fire medlemmer fra den gamle bestyrelse er blevet genvalgt, og to nye er kommet ind, så bestyrelsen nu består af:

Formand Dan Brun Petersen – danbrun@gmail.com – tlf. 30 24 36 02

  • Christian Skjærbæk (næstformand)
  • Birgit Falk Riecke (kasserer)
  • Julie Mackenhauer
  • Jakob Lundager Forberg
  • Jakob Juul Jensen
  • Anh-Nhi Huynh

Suppleanter:

  • Nikolaj Raaber
  • Marco Bo Hansen
  • Gerhard Tiwald